• Bergmästaren avslår Botnias ansökan om förlängning av Granselliden nr 3

    | (AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med 5 år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut. 


  • Marknadsmeddelande 313/17 – Botnia Exploration Holding AB byter listaoch avnoteras från AktieTorget efter stängning den 15 december 2017

    | Botnia Exploration Holding AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 15 december 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 18 december 2017.


  • Botnia Exploration - Guldäventyr i horisonten

    | Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi med kassaflödespositiv produktion från Fäbodtjärn under 2019. Sammantaget ser vi potential för ett fritt kassaflöde på totalt SEKm 54 under 2018-2020. En kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar och kassan på totalt SEKm 148 ger ett implicit värde på antagna tillgångar och framtida prospekteringsupptäcker på SEKm 139, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.


Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 333,10
Silver, USD/oz
16,99