• Positiva resultat från anrikningstester hos Luleå Tekniska Universitet

    | (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att ytterligare utveckla anrikningsprocessen för guldfyndigheten Fäbodtjärn. Uppdraget har haft flera syften; dels att söka öka utbytet av guld, dels att söka möjliggöra deponering av avfallet på ett för miljön acceptabelt sätt. Resultaten visar att Fäbodtjärn kan anrikas antingen genom en kombination av gravimetri och flotation eller genom lakning. Bägge alternativen ger goda utbyten. 

Botnia Exploration-aktien

+/-
-0,08
%
-3.33
Senast
2,32
Högst
2,50
Lägst
2,28
Omsättning (Volym)
678 024
Omsättning (kr)
1 520 064
Marknadsvärde (mkr)
213,01

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 217,20
Silver, USD/oz
17,20