• Penser Access: Botnia Exploration - Gynnsam utveckling av substansen

    | Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att pengarna ska räcka tills miljötillstånd erhållits. Under kvartalet har försvagningen av kronan i kombination med det något lägre guldpriset gynnat vår kassaflödesvärdering av Botnia med 8%. Värdet på indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 259 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 230, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. På kort sikt kan det tekniska utfallet från testerna i Rönnskär och den planerade genomförbarhetsstudien med en lönsamhetskalkyl erbjuda möjliga triggers för aktien. För en långsiktig investerare ser vi en medelhög potential i aktien, till en hög risk.  

  • Delårsrapport januari - mars 2018

    | Kvartalet januari -- mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 246 (-1 496). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 328 (-1 609). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09).

  • ­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké

    | I fredags, den 20 april 2018 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 305,04
Silver, USD/oz
16,68

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.