• Penser Access: Botnia Exploration - Tre betydande steg framåt på kort tid

    | Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen den 15 augusti. Därmed har Botnia på kort tid tagit tre betydande steg framåt mot att bli ett guldproducerade bolag med intäkter. Den minskade risken ökar också chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till omkring vinterhalvåret 2019/2020. Den svaga guldprisutvecklingen har dock dämpat både intäktsprognosen och vår kassaflödesvärdering av substansvärdet som nu uppgår till SEKm 179, jämfört med börsvärdet på SEKm 227. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 

  • DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018

    | Kvartalet april -- juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 424 (-1 365). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 506 (-1 515). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).

  • Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen

    | Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 199,30
Silver, USD/oz
14,17

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.