• Problem att visa kursdata på IR-sidan hos AktieTorget

    | AktieTorget genomförde i fredags ett byte av handelssystem vilket lett till svårigheter att visa Botnias (och övriga bolags) kursdata på deras hemsida. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m.fl.  

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 254,30
Silver, USD/oz
16,05