• Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK

    | Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.

Botnia Exploration-aktien

+/-
0,09
%
3.73
Senast
2,50
Högst
2,50
Lägst
2,40
Omsättning (Volym)
6 608
Omsättning (kr)
16 022
Marknadsvärde (mkr)
224,12

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 252,20
Silver, USD/oz
16,61