• Delårsrapport januari - september 2018

    | Kvartalet juli -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 922 (-1 278). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 004 (-1 408). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,06). Niomånadersperioden januari -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 592 (-4 139). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 838 (-4 532). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,22).

  • Miljötillståndsansökan

    | Nu kan ni som är intresserade av att läsa Botnia Explorations miljötillståndsansökan gå in på bolagets hemsida och läsa den i sin helhet. Länken till ansökan hittar ni här http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/miljotillstandsansokan/

  • Resultat från undersökningsborrningar

    | Botnia Exploration har under vintern/våren 2017–2018 genomfört ett kärnborrprogram om 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet, se lägeskarta i Bilaga 1. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 214,55
Silver, USD/oz
14,32

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.