• Bokslutskommuniké januari -- december 2018

    | Kvartalet oktober -- december 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). ·  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 449 (-8 287). ·  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 530 (-8 363). ·  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,36).

  • Botnia Exploration News

    | Botnia Exploration är nu i slutet på sitt elfte år som prospekteringsbolag och den stora frågan är om jag nästa år kan säga att vi numera är ett gruvbolag? Tanken är kittlande...

  • Penser Access: Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

    | Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i Fäbodliden A. Den minskade risken efter feasibility-studien ökar också chanserna för lånefinansiering av rörelsekapitalbehovet vid gruvstart vinterhalvåret 2019/20. Nettoeffekten av en något starkare krona och ett högre guldpris lyfter vår EBIT-prognos 2020 med 43% och vårt beräknade substansvärde för bolaget med 3% till SEKm 185, jämfört med börsvärdet på SEKm 160. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 309,51
Silver, USD/oz
15,48

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.