Finansiell kalender

2018-02-23

Bokslutskommuniké för 2017

2018-05-18

Delårsrapport perioden jan – mars 2018

2018-08-24

Delårsrapport perioden jan – juni 2018

2018-11-16

Delårsrapport perioden jan – september 2018

2019-02-22

Delårsrapport perioden jan – december 2018