Ägarförteckning

Här kommer vi lista Botnia Explorations 10 största aktieägare inom kort.