Investor relations

Botnia Explorations aktie är upptagen till handel på AktieTorget, en marknadsplats med fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktien handlas under kortnamnet BOTX.

Via menyvalen ovan nås finansiell information om bolaget och aktien. Där finns också möjlighet att ladda ner t ex rapporter, presentationer och prospekt.

Kontakt

För IR-frågor kontakta Thomas Ljung, +46 708 550150  eller skicka e-post till: thomas.ljung@botniaexploration.com