Marknaden för prospektering

Prospektering efter metaller är i princip direkt proportionell mot metallpriserna, med något års fördröjning. Under de senaste två åren har en måttlig ökning av gruvproduktionen observerats på grund av det höga guldpriset. 2011 uppgick genomsnittspriset på guld till 1 757 USD/oz.

I Norden finns en stark tradition av malmbrytning och gruvdrift är en viktig basnäring. Genom Norge, Sverige och Finland sträcker sig en den fennoskandiska skölden, en geologisk formation som anses ha goda förutsättningar för mineralfyndigheter. Även andra förutsättningar, såsom effektiv infrastruktur, väl fungerande lagstiftning och tillgänglighet till gruv- och mineralkompetens, gör Norden intressant för prospektering.

Prospekteringstakten i Sverige har ökat under de senaste åren, men marknaden är fortfarande underprospekterad jämfört med motsvarande geologiska områden i Australien och Kanada.

Bengt Ljung presenterar Botnia Exploration på Investor Forum, 10 sep 2013.

Botnia snabbar på utvecklingen i Vindelgransele

Botnia snabbar på utvecklingen i Vindelgransele

Botnia Exploration genomför en riktad emission samt en företrädesemission som tillför bolaget cirka 13 miljoner kronor. Läs Redeyes senaste analys av Botnia Exploration.