10 guldiga fakta

1. Guld år ett grundämne, det består enbart av guld och det är således inte en blandning av andra ämnen.

2. Guldets latinska namn är Aurum och betyder morgonrodnad. Därifrån har guldet fått sin kemiska beteckning AU.

3. Guld år en av de allra tyngsta metallerna. Om man fyller en 1 liters mjölkförpackning med guld, så skulle den väga nästan 20 kg.

4. Guldets kristallfonn är kubisk men i naturen år kubiska kristaller av guld ovanliga. Korn och klimpar som vaskas fram, är nästan alltid mjukt avrundade och lätt tillplattade.

5. Värdet på guld bestäms varje dag på de stora metallbörsema i London, Tokyo och New York.

6. I luft väger guld 6-7 gånger så mycket som vad sand och grus gör. Men under vatten väger guld 10-1 1 gånger så mycket som vad sand och grus gör.

7. Vår planet innehåller cirka 21 .000.000.000.000 ton guld. I jordskorpan, ner till c:a 36 km djup, finns 84.000.000.000 ton guld.

8. En kubikkilometer havsvatten innehåller 3,5 kilo guld.

9. För närvarande är cirka 1 00.000 ton guld i omlopp. Detta är mängden som hittills brutits och vaskats fram. Detta motsvarar en guldkub med 1 7 meters sidor. (1 7 X 17 X 1 7 m.)

10. En guldklimp – Holtermann nugget – som hittades i Australien, vägde drygt 285 kilo, varav 214 kilo var rent guld.