Handlingar till extra bolagsstämma 11 oktober 2017

Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2017 Kallelse Extra bolagsstämma Botnia Exploration Holding AB 171011 Styrelsens sammanläggningsförslag
Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till Årsstämma 5 maj 2017

Kallelse årsstämma 20170505 Botnia Exploration Holding AB – Koncernårsredovisning 2016 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2017 Valberedningens förslag
Publicerad i Bolagsstämmor

Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade…
Publicerad i Bolagsstämmor, Nyhetsarkiv

Handlingar till Årsstämma 4 maj 2016

Kallelse årsstämma 20160504 Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015 Fullmaktsformulär 2016
Publicerad i Bolagsstämmor, Nyhetsarkiv

Handlingar till Årsstämma 13 maj 2015

Kallelse årsstämma 2015 Fullmaktsformulär Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2014
Publicerad i Bolagsstämmor

Årsstämma 24 maj 2013

Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2012 Bilaga 3- Förslag till arvode och val av styrelse och revisor Bilaga 4 – Justerad bolagsordning årsstämma 130524 Bilaga 5 – Beslut om bemyndigande Fullmaktsformulär
Publicerad i Bolagsstämmor

Årsstämma 24 april 2012

Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration koncernårsredovisning 2011 Styrelsens kompletta förslag till beslut på Botnia Exploration Holding AB (publ) årsstämma 24 april 2012 Fullmakt
Publicerad i Bolagsstämmor

Årsstämma 30 mars 2011

Kallelse till årsstämma 30 mars 2011 i Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration koncernårsredovisning 2010 Styrelsens kompletta förslag till beslut på Botnia Exploration Holding AB (publ) årsstämma 30 mars 2011
Publicerad i Bolagsstämmor