Nyheter

Småskalig guldgruva kan ge stor lönsamhet

Småskalig gruvbrytning kan ge stor lönsamhet. Botnia Exploration går i spetsen för ett helt nytt sätt att bedriva gruvdrift .

Stort intresse för Botniadagarna 2016 i Vindelgransele

Årets upplaga av Botniadagarna den 4 oktober lockade över 45 deltagare till Vindelgransele i Västerbotten. Aktieägare och andra intresserade fick då med egna ögon se Botnia Explorations olika guldfyndigheter och veta mer om bolagets planer på gruvbrytning.

Program för Botniadagarna 4-5 oktober 2016

Nu fyller vi de sista platserna!

Bergmästaren beviljar Botnia Exploration bearbetningskoncession för Fäbodtjärn under 25 år

(AktieTorget: BOTX) Bergmästaren beviljar Botnia Exploration Holding AB, 556779-9969,  bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från och med 2016-09-06. Beslutet…

Lägesuppdatering – Intervju med VD Bengt Ljung (Q2 2016)

Botnia Explorations VD Bengt Ljung berättar om en dikesgrävning som gjordes under sommaren i Fäbodtjärn, vidare beskriver han det prov som skickats till LTU. Intervjun ger också en lägesuppdatering på bearbetningskoncession samt det miljötillståndsarbete som Ramböll håller på att ta…

Delårsrapport januari — juni 2016

Se delårsrapport   Kvartalet april — juni 2016                                                                                                                          ● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). ● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 239 (-1 433). ● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 299 (-1 687). ● Resultat per aktie uppgick…

Ekot – Ny guldfyndighet i Västerbotten

Nu har man hittat guld på den lilla orten Vindelgransele i Västerbotten. Det är det lilla företaget Botnia Exploration, vars aktie har rusat på Aktietorget, som har hittat guld. Lyssna på Ekot

Future of small scale gold mining

“Now we’re kicking off!” was the single phrase in an email sent to marketing@grindex.com, which caught our attention. Scrolling down we found the sender to be Swedish mining personality Bengt Ljung. Attached to the single-phrase email were a nice picture of a Grindex Minex pump and an Atlas Copco compressor in a typical small scale mining start up in the north of Swedish Lapland, a site called ‘Fäbodtjärn’.

Inbjudan till Botniadagarna 4-5 oktober 2016

I samband med Botnias styrelsemöte den 4 oktober i Vindelgransele inbjuder vi alla aktieägare att hälsa på uppe i Lappland och Vindelgranselområdet

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har nu avslutat och utvärderat vinterns prospektering i Vindelgranseleområdet. Målet har varit att finna en eller flera mineraliseringar som gör det möjligt att gå vidare med att…

Registera dig för nyheter från Botnia Exploration

* = obligatoriskt fält