Nyheter

Länsstyrelsen tillstyrker att bearbetningskoncession lämnas

(AktieTorget: BOTX). Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker efter samråd enligt 8 kap. § 1 minerallagen att bearbetningskoncession lämnas för Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Bergsstaten kommer nu att ta fram underlag för ett beslut om bearbetningskoncession. Fyndigheten i Fäbodtjärn…

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd…

Johan Norman ny styrelseledamot i Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Advokat Johan Norman valdes in som ny styrelseledamot i Botnia Exploration på årsstämman den 4 maj 2016. Johan är en av Sveriges främsta advokater inom sina verksamhetsområden och tillför ytterligare kompetens inom framförallt tillståndsfrågor. – En av våra…

Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade…

Årsredovisning 2015

  Klicka här för att ladda ner: Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015

Handlingar till Årsstämma 4 maj 2016

Kallelse årsstämma 20160504 Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015 Fullmaktsformulär 2016

Botnia Exploration samordnar miljöansökan och planerar bygga eget anrikningsverk

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå…

Botnia Exploration kompletterar ansökan om guldbearbetning

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har kompletterat sin tidigare ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession vid guldfyndigheten Fäbodtjärn i Västerbotten. I kompletteringen ingår en rennäringsanalys som bland annat går igenom alternativa metoder för malmtransporter i området och effekterna av en framtida guldbrytning…

Bokslutskommuniké januari — december 2015

Klicka på länken för att läsa i pdf, Botnias Q4 rapport 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI — DECEMBER 2015                                                                    Kvartal oktober — december 2015                                      …

Botnia genomför nytt intensivt prospekteringsprogram under 2016

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration står i startgropen för en ny och spännande prospekteringsinsats i Vindelgranseleområdet. Prospekteringen är ett led i bolagets strategi att utveckla Vindelgranseleområdet till ett framtida gruvområde med koncentration till småskalig underjordsbrytning av framförallt guldmineraliseringar. Med småskalig underjordsbrytning…

Registera dig för nyheter från Botnia Exploration

* = obligatoriskt fält