Nyhetsarkiv

Future of small scale gold mining

“Now we’re kicking off!” was the single phrase in an email sent to marketing@grindex.com, which caught our attention. Scrolling down we found the sender to be Swedish mining personality Bengt Ljung. Attached to the single-phrase email were a nice picture of a Grindex Minex pump and an Atlas Copco compressor in a typical small scale mining start up in the north of Swedish Lapland, a site called ‘Fäbodtjärn’.

Inbjudan till Botniadagarna 4-5 oktober 2016

I samband med Botnias styrelsemöte den 4 oktober i Vindelgransele inbjuder vi alla aktieägare att hälsa på uppe i Lappland och Vindelgranselområdet

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har nu avslutat och utvärderat vinterns prospektering i Vindelgranseleområdet. Målet har varit att finna en eller flera mineraliseringar som gör det möjligt att gå vidare med att…

Länsstyrelsen tillstyrker att bearbetningskoncession lämnas

(AktieTorget: BOTX). Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker efter samråd enligt 8 kap. § 1 minerallagen att bearbetningskoncession lämnas för Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Bergsstaten kommer nu att ta fram underlag för ett beslut om bearbetningskoncession. Fyndigheten i Fäbodtjärn…

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd…

Johan Norman ny styrelseledamot i Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Advokat Johan Norman valdes in som ny styrelseledamot i Botnia Exploration på årsstämman den 4 maj 2016. Johan är en av Sveriges främsta advokater inom sina verksamhetsområden och tillför ytterligare kompetens inom framförallt tillståndsfrågor. – En av våra…

Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade…

Årsredovisning 2015

  Klicka här för att ladda ner: Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015

Handlingar till Årsstämma 4 maj 2016

Kallelse årsstämma 20160504 Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015 Fullmaktsformulär 2016

Botnia Exploration samordnar miljöansökan och planerar bygga eget anrikningsverk

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå…