Projektportfölj

Botnia Explorations projektportfölj består av ett antal undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. De flesta av dessa projekt är guldprojekt och ligger i Vindelgransele-området längs den så kallade Guldlinjen, ett mineralrikt område kring Sorsele-Storuman-Lycksele.

Vindelgranse 2015

Undersökningstillstånd

Fas Projekt Mineral Område
1 Storforsen nr 6 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
1 Stormyran nr 3 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
1 Bjurbäcksliden nr 2 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
2 Granselliden nr 2 Guld, silver, koppar, bly, zink Vindelgransele
3 Granselliden nr 3 Guld, silver, koppar, bly, zink Vindelgransele
3 Stenberget nr 3 Guld, Zink Vindelgransele
1 Vandelån Guld, Zink Ljusdal

Bearbetningskoncession

Fas Projekt Mineral Område
3 Vargbäcken Guld, silver, bly, koppar Vindelgransele