Vindelgransele gruvor

IMG_3030Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett successivt utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs Skelleftefältet – Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar, vid sidan av dessa, ett antal fyndigheter under prospektering. Båda fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med höga halter lämpliga för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medgeri dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande prospektering kunna skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet därefter.

Läs mer i Samrådsunderlag 20170504

 

botnia_guldkvartsgång_3

Den guldhaltiga kvartsgången lokaliserad

29 juli 2017 – Som informerades i PM utfördes dikesgrävningar för att lokalisera den tidigare borrade guldrika kvartsgången. Ca 20 ton av denna kvartsgång har testas framgångsrikt i Bolidens smältverk i Rönnskär utanför Skellefteå. Testerna blev mycket lyckade och Boliden och Botnia Exploration undertecknade därför nyligen ett avtal om fortsatta tester av den guldförande kvartsgången. Dettaharinformeratsipressmeddelande 11 July 2017.

Laddning

21 augusti 2017 – Snart dags för första salvan.

 

 

 

Inspektion av guldkvartsgången

15 augusti 2017 – Klart för borrning. Platschef Arne Jansson inspekterar.

 

 

 

 

 

Guldmalmen är rensad!

15 augusti 2017 – Klart för borrning och sprängning!

 

 

 

Nära till första guldsalvan!

14 augusti 2017

 

 

 

Bonanza!

8 augusti 2017 – Bonanzablock 50 meter söder om guldkvartsgången.

 

 

 

 

 

 

Boliden Rönnskär på besök

8 augusti 2017 –Boliden Rönnskärs produktionschef Ulf Degerstedt på besök i fäbodtjärn.

 

 

 

 

Planering pågår!

8 Aug 2017 – Planering för spräng och grävområden.

 

 

 

 

170802

Jordavrymningen

3 Aug 2017 – Nu börjar malmbrytningen där vi avslutade under sommaren 2016.

 

 

20170801_kontainer_091646

Allt på plats!

1 Aug 2017 – Ett ca 1 meter djupt humislager borttaget längs hela det planerade ca 130 m långa brytningsområdet. Nu kan grävning/sprängning påbörjas!

 

 

 

 

20170729_botnia_jordavrymning

Jordavrymning

29 juli 2017 – Jordavrymningen nästan klar och bara 25 m kvar till kvartsguldgångens beräknade slut. Som antagits har kvartsgången avbrutits vid en tvärgående förkastning. Ett geologiskt mycket spännande område som kommer att undersökas med största geologiska intresse av chefsgeologen Frank van der Stilj som primus motor. Den intressanta frågan är: fortsätter kvartsgången norrut sidoförflyttad västerut och hur mycket?!

 

20170728_botnia_dumper

Dumper på plats

28 juli 2017 – Nu blir det kapacitetökning.

 

 

 

 

20170728_botnia_humis

Borttagning av Humis lagret

28 juli 2017 – Botnias Ingemar Åslund alltid på jakt efter nya möjligheter!

 

 

 

20170725_botnia_ingmar_aslund

Blockletaren Ingmar Åslund

27 juli 2017 – Botnias Ingemar Åslund alltid på jakt efter nya möjligheter!

 

 

 

 

 

20170725_bonaza

Bonanza!

25 juli 2017 – Torbjörn visar Sveriges Radio ett av Bonanzablocken

 

 

 

 

20170725_botnia_intervju_med_torbjorn_gran

Blockletaren Torbjörn Gran

25 juli 2017 – Botnia Explorations blockletare Torbjörn Gran intervjuas av SR P4 Västerbotten.

 

 

 

 

 

27-jul_botnia_ny-grävare-på-plats

Ny grävare på plats

26 juli 2017 –Nymaskin men ännu ingen förare på plats.

 

 

 

 

20170726_115150

Larvigt!

26 juli 2017 – Larvbandet på grävaren gick av. Reparerades under kvällen. Ytterligare ny grävare samt dumper levereras inom kort! Full fart iproduktionen under helgen med långa skift! Ingen tid får missas!

 

 

27 jul_botnia_låt maskinerna arbeta_1

Låt maskinerna göra jobbet!

25 juli 2017 – Elverkat har strejkat  men arbetet fortsätter i snabb takt. En ny stor grävmaskin och dumper är på väg från volvos fabrik i Eskilstuna. Med de nya maskinerna på plats kommer vi att kunna arbeta i full fart under långa skift.

25 jul__botnia_SR P4_1

Sveriges Radio på plats!

25 juli 2017 – Det är många som är nyfikna. Sveriges Radios P4 intervjuar vd Bengt Ljung och rapporterar på plats. Dags för guldfeber i Lycksele igen (0.49 min) och Bengt Ljung: Vi ska vara ett showcase. (4.45 min)

25 jul_botnia_Grävmaskinisten Ove från Hedemora_1

Grävmaskinisten Ove

25 juli 2017 – Grävmaskinisten Ove från Hedemora arbertar långa skift från måndag till söndag för att hinna med.

25 jul_botnia_low

Håll i dig!

25  juli 2017

25 jul_ botnia_sedimenteringsbassäng

Bassängen tar form!

25  juli 2017

 

 

 

 

 

 

25 jul_144750

Arbetet fortsätter

25 juli 2017

 

 

 

 

20 jul_botnia_vattencontainers

Vattencontainers på plats

20 juli 2017 – Från sedimenteringsbassängen pumpas vattnet till dessa 4 containrar där leror och slam sedimenteras i fyra steg varefter vattnet ytterligare renas genom en sedimenteringsduk.

 

 

 

20 jul_ botnia_elverk

Elverket lyfts på plats

20 juli 2017

 

 

 

 

IMG_0912

Första spadtaget!

19 juli 2017 – Första arbetet är att gräva bassänger där vattnet sedimenteras. Vattnet pumpas sedan ut till 4 containrar där leror och slam sedimenteras i fyra steg varefter vattnet ytterligare renas genom en sedimenteringsduk.

När detta inledande arbete är klart fortsätter arbetet med att ta bort humuslagret (torv) längs kvartsgången som redan skogsavverkats. Under det 2-3 cm tjocka humuslagret kommer 2-3 meter tjockt moränlager att grävas bort längs med kvartsgångens hängväggssida mot den guldfirande kvartsgången som skall friläggas.

Så snart kvartsgången är frilagd kan vi börja bryta! Kvarts med höga halter guld kommer levereras 140 km till Bolidens Rönnskärsverk i närheten av Skellefteå. Leveranser sker i batcher om 500 ton viket blir ca 18 stycken lastbilslass. Den guldhaltiga kvartsen krossas på plats i Rönnskär för att användas som slaggbildare i kopparproduktionen i smältverket. Guldkvartsen används för att ta bort gråberg som från kopparkoncentratet som dagligen leveras från t ex Aitik till Rönnskär för kopparproduktion.

Målsättningen med provbrytningen är att undersöka om den guldrika kvartsen kan användas som framtida råvara i Bolidens kopparproduktion i Rönnskär. Normal anrikning i anrikningsverk skulle då kunna elimineras i den totala processen!

Vår förhoppning är att komma med daglig rapportering och uppdatera er med om hur arbetet fortskrider!