• Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission

    | Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.

  • Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ)

    | Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) har utsett Thomas Söderqvist som ny vd för bolaget från och med 29 november. Thomas Söderqvist, som har arbetat inom bolaget sedan 2020 som styrelseledamot och styrelseordförande, har sedan juni 2022 varit tillförordnad vd.

  • Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank

    | Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 748,88
Silver, USD/oz
21,23

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration


Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.