• Årsredovisning 2019

    | Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2019. 

  • Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

    | Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

  • VD intervju och presentation

    | Den bolagsdag som skulle ha hållits den 12 mars hos Erik Penser Bank ställdes in på grund av risk för spridning av coronaviruset. Istället spelades presentationen in och en VD intervju genomfördes vilka härmed publiceras.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 616,36
Silver, USD/oz
14,38

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.