• Utfall av andra och slutlig utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021

    | Den andra och slutliga utnyttjandeperioden är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

  • Årsredovisning 2020

    | Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2020. 

  • Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

    | Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Botnia Exploration-aktien

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 732,44
Silver, USD/oz
24,80

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration


Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.