500 ton upplastade

30 augusti 2017 – Transport börjar imorgon. Borr-rig kommer åter först måndag. Finns att lasta under helgen så inga tydliga stillestånd.