Produktiv vecka

Uppsättning av staket runt området.