Analysresultat från Vindelgransele

I mitten av december påbörjade Botnia Exploration borrningar i undersökningstillståndet Stenberget 3 väster om Vindelgransele i Lycksele kommun. Borrningarna följer av fjolårets prospekteringsframgångar och sker i ett avsnitt från Fäbodliden A ned till Middagsberget. Här presenteras resultat från de första analyserna.

Botnias prospekteringskampanj i vinter har varit fokuserad på två historiska guldmineraliseringar nordväst om Middagsberget, Fäbodliden A och Fäbodliden C. Liksom i Middagsbergets och Vargbäckens dioritmiljöer, är guld i Fäbodlidens delområden kända att uppträda i kvartsgångar nära eller vid kontakt mellan en intrusiv bergart och ett överliggande paket av omvandlade sedimentära och vulkaniserande bergarter. Vargbäckens mineraltillgång har tidigare rapporterats i pressmeddelande 2011-11-15.

Fäbodliden C är geografiskt beläget mellan Middagsberget och Fäbodliden A och utgör den norra delen av en långsträckt diorit med nordväst-sydostlig strykning, och sydvästlig stupning, som är skild från dioriten på Fäbodliden A.
Diamantborrning har visat att denna diorit fortsätter längs strykningen i mer än 1,2 km mot Middagsberget. Mineraliserade kvartsrika block med höga halter av guld i kvartsgångar (upp till 65 g/t Au) har rapporterats förekomma i ett begränsat område omedelbart nordväst om Middagsberget, se pressmeddelande 2011-11-03. Tidigare borrningar av Boliden AB anger att den möjliga källan i fastklyft till dessa block är ca 300 meter längre till nordväst.

Botnia indikerade storlek och kvalitetspotential för en gångmineralisering med guld längs dioritkontakten mellan Fäbodliden C och Middagsberget. Den totala strykningslängden av 1,2 km undersöktes i vintras genom att diamantborra med cirka 150 meters mellanrum. Synligt guld i kvartsgångar nära kontakten mellan omvandlade sedimenter och dioriten observerades i det allra första hålet som borrades och bekräftade den observation som Boliden AB gjort tidigare.

Exempel på analysresultat som har erhållits från laboratoriet från de första 7 diamantborrhålen avslutade vid Fäbodliden C genom Botnia är följande:

DDH                Intervall         Längd           Au g/t 
11FÄBC001      49.5 – 51.6     2.1 m            7.2
12FÄBC006      87.3 – 90.3     3.0 m            6.0
12FÄBC007      65.9 – 70.4     4.5 m            5.3
inkluderat:       67.6 – 68.5     0.9 m          25.4

(Analytical method: Au-AA26 (Ore grade Au 50g Fire Assay Atomic Absorption Finnish)

Hål 12FÄBC006 och 12FÄBC007 borrades som en uppföljning på de visuellt positiva resultaten av hålet 11FÄBC001 och testade utsträckningen av den mineraliserade kvartsgången från positioner cirka 50 meter från varandra. Resultaten hittills tyder på att denna branta sydvästligt stupande gång kommer till ytan och bildar källan till den svans höggradiga guldmineraliserade block som beskrivits tidigare av Botnia och andra operatörer.

Diamantborrning i området pågår fortfarande för att beskriva den laterala omfattningen och den fortsatta kvalitetsgraden av gången.

Det nordligaste området Fäbodliden A representerar den västra delen av en till synes isolerad lins av diorit med en nästan östvästlig strykning nordvästlig stupning. Tre diamantborrhål med femtio meters mellanrum har slutförts av Botnia längs den norra kontakten av dioriten och väster om det område som tidigare undersökts av SGAB i mitten av 1980-talet. En sammanfattning av borresultaten är som följer:

DDH                 Intervall               Längd       Au g/t 
11FÄBA001      122.0 – 127.1       5.1 m          1.0 
inkluderat:       122.6 – 124.1       1.5 m          2.6 
11FÄBA002        59.9 –   65.1       5.3 m          2.8 
11FÄBA003      115.6 – 117.0       1.4 m          2.0

(Analytical method: Au-AA26 (Ore grade Au 50g Fire Assay Atomic Absorption Finnish)

Analysresultaten från framförallt Fäbodliden C är mycket uppmuntrande och ger en bra indikation för våra geologers planering för den fortsatta prospekteringsborrningen. Det är glädjande att se att utvecklingen i Botnia nu övergått från blockletning, geofysiska mätningar in i borrningsfasen och då kunna påvisa varifrån tidigare analyserade block härstammar”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration AB

Innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP), och Mati Sallert, oberoende och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP)

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv