Bokslutskommuniké för 2009

2009 i sammandrag

Verksamhetsåret 2009 kan betecknas som bolagets genombrottsår:

  • Två nyemissioner har genomförts under året, vilka båda övertecknats. Sammanlagt har ca MSEK 12,5, före nyemissionskostnader, tillförts bolaget genom de olika emissionerna.
  • Botnia Exploration noterades på Aktietorget den 14 december 2009
  • Förhandlingar påbörjades med Hansa Resources Ltd om köp av samtliga aktier i Hans.A. Resources Sweden AB. En avsiktsförklaring har ingåtts vilket meddelats i pressmeddelande och på www.botniaexploration.com den 19 januari 2010.
  • Prospekteringsarbetet har varit mycket framgångsrikt. Mineraliseringar av guld och volfram har påträffats i borrhål i Vandelån respektive Lomtjärnen (volfram). Se vidare under rubriken Undersökningstillstånd.
  • Botnia Exploration deltog under hösten i Redeyes Guld konferens. Föredraget och en intervju med Bengt Ljung återfinns på www.botniaexploration.com
  • Botnia Exploration deltog i Raw Materials Group Exploration & Mining Investment Conference på Jernkontoret tillsammans med bl.a Boliden, Lappland Goldminers, Endomines, Northland Resources och andra svenska och nordiska prospekteringsbolag.
  • Under året har styrelsen förstärkts med styrelseproffset Maria Lilja.

Ladda hem Botnia Exploration Holding AB bokslutskommuniké för 2009

Publicerad i Nyhetsarkiv