Borttagning av Humis lagret

28 juli 2017 – Borttagning av humuslagret. Mycket förberedelser innan vi kan komma åt kvartsgången med guldet!

Humislager