Botnia Exploration: Årsstämman i Botnia Exploration Holding AB (publ) senarelagd och nytt datum för offentliggörande av årsredovisning 2012

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Med anledning av den positiva utvecklingen i framförallt Fäbodliden C och därmed ett ökat intresse från potentiella samarbetspartner har styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutat att senarelägga den planerade årsstämman onsdagen den 17 april 2013 till fredagen den 24 maj 2013.
Årsredovisning för 2012 kommer att offentliggöras tisdagen den 30 april och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor från detta datum.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv