Botnia Exploration: Botnia har tecknat ett anrikningsavtal med Björkdalsgruvan

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Botnia Exploration Holding AB erhöll 2011av Länsstyrelsen ett godkännande av den ansökan till prov-brytning som inlämnades i slutet av 2010. Godkännandet gäller till och med den 1 september 2021 och tillståndet innefattar brytning av sammanlagt 65 000 ton guldmineralisering och gråberg. Björk-dalsgruvan AB är ett dotterbolag till kanadensiska Elgin Mining Inc. som är noterat på Toronto börsen.

”Det är mycket glädjande att kunna presentera detta avtal med Björkdalsgruvan AB. Vi har arbetat intensivt under en lång period med att finna en anrikningslösning i Vargbäcken. Det känns oerhört spännande att nu återigen ta steget framåt i Vargbäcken. Mineraliseringarna i Vargbäcken och Björk-dalsgruvan är jämförbara och därför anser vi att just Björkdalsgruvan är det verk som också har den bästa processen för Vargbäcken mineraliseringen” säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv