Botnia Exploration: Delårsrapport januari — mars 2013

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Styrelsen har beslutat att försäljningsaktiviteteter av prioriterade projekt ska intensifieras.

Viktiga händelser under första kvartalet
● Resultaten från borrkampanjen under 2012 och 2013 i Fäbodliden C har gett Botnia Exploration sin främsta framgång i företagets historia. En guldförande kvartsgång har lokaliserats med en längd av cirka 170 meter, en genomsnittlig tjocklek (mäktighet) av cirka 2 meter samt djupgående i stupningsriktningen av cirka 300 meter. Resultaten har redovisats i pressmeddelanden både under 2012 och 2013 och det kan nämnas att synligt guld påträffades i alla 13 hål som genomskar kvartsgången. Kvartsgången är mycket regelbunden vilket underlättar en framtida gruvbrytning som kan göras med en kombination av dagbrott och underjordsbrytning. Halterna av guld som redovisats från kvartsgången är höga. Sammanlagt har cirka 7000 meter borrats i Stenberget nr 3.

Kvartsgången är öppen i såväl stryknings- som stupningsriktningen varför borrningarna kommer att fortsätta för att konstatera den totala längden och djupgåendet. Borresultaten i Fäbodliden C har rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt och framtida borresultat ses fram emot med förväntan.

Styrelsen har på basis av höstens och vinterns positiva resultat beslutat följande:
● Prospekteringsfasen i Vargbäcken kan nu för Botnia Exploration betraktas som avslutad genom den framgångsrika provanrikningen i Björkdalsgruvan.
● Resurser planeras för att prioritera försäljning av Vargbäcken.
● Borrningar ska fortsätta i Fäbodliden C enligt tidigare borrplan för att succesivt följa kvartsgångens utbredning i strykningsriktningen såväl norrut som söderut. Då mineraliseringen är öppen mot djupet planeras borrhål för att bekräfta mineraliseringen i stupningsriktningen.
● Utvärdera resultat från kompletterande analyser i Middagsberget, med syfte att ge underlag för en uppskattning av mineraltillgångar enligt vedertagen standard.

Framtidsutsikter
● Vår målbild att visa att Vindelgranseleområdet är ett framtida gruvområde med inriktning på guld har förstärkts genom borresultaten i Fäbodliden C och provanrikningsresultaten av Vargbäcken. Vindegranselområdet består idag av objekten Vargbäcken, Fäbodliden A, B, C, Middagsberget, Jägarliden, Forsheden och Ekorrberget. Målsättningen är att utöka detta med fler objekt i framtiden.

● Framtida försäljning av prioriterade projekt i Vindegranseleområdet är realistiskt.

● I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens mineraltillgångs beräkning, ta fram ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard.

Publicerad i Nyhetsarkiv