Botnia Exploration: Intäkter till prospekteringsbolaget Botnia Exploration

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Smältningen av produkterna har utförts i Tyskland hos samma verk som Björkdalsgruvan använder. Sammanlagt har fyra produkter levererats som nu är färdigbehandlade. Mycket höga utbyten har bland annat erhållits från gravimeterkoncentratet där 95,9% utvunnits och smälts. Mycket positivt är att det ytterligare har bekräftats att mineraliseringen är en ren mineralisering med ringa innehåll av stö-rande metaller. Detta innebär att restprodukterna från en framtida anrikning ej bör bedömas som miljöfarliga.

”Den provanrikningskampanj som utfördes i slutet 2012 är nu avslutad och vi på Botnia är mycket glada över det totala positiva resultatet från såväl anrikning som från smältningen. Alla tunga parametrar såsom krossning, malning, utvinning via gravimetri och flotationsteknik samt nu den framgångsrika smältningen fungerade över förväntan. Detta bekräftar ytterligare den kommersiella möjligheten som Vargbäcken besitter för tilltänkta potentiella köpare.

Vi är glada att vi tog det svåra beslutet om provanrikning och vi vill tacka ledningen hos Björkdalsgruvan för deras entusiastiska samarbete. Det är vår förhoppning att detta samarbete kan fortsätta.

Vårt fortsatta prospekteringsarbete fortsätter nu med full fart inom Vindelgranseleområdet och framförallt för att utveckla den guldrika kvartsgången Fäbodliden C inom undersökningstillståndet Stenberget 3 och angränsande områden söder om Stenberget 3. Det är glädjande att vi som prospekteringsbolag kan generera intäkter vilket inte är helt vanligt i branschen”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv