Botnia Exploration – Meddelar nytt antal aktier

Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ) genomförde under mars 2010 en riktad nyemission till Hansa Resources Limited (“Hansa”) avseende förvärv av samtliga aktier i Hans A. Resources Sweden AB. Emissionen genomfördes som en så kallad apportemission i vilken Hansa tillförde sitt svenska dotter bolag Hans A. Resources Sweden AB och det tiotalet inmutningar däri till Botnia Exploration Holding.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och Euroclear.

Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 118 908 040 stycken varvid det totala antalet uppgår till 475 632 158 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 594 540,20 kr till 2 378 160,79 kr.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv