Botnia Exploration tar ett stort kliv framåt

Hans Buhre styrelseledamot i Botnia Exploration Holding, John Nugent ordförande i Hansa Resources Ltd och Bengt Ljung VD i Botnia ser med tillförsikt mot framtiden.

Genom köpet av Hansa Resources Sweden har Botnia Exploration en projektportfölj som erbjuder enorma möjligheter. Guldprojektet Vargbäcken längs den s.k Guldlinjen har redan brytningstillstånd godkänt. Botnia bjuder nu  kommunintressenter i Vindelgransele för information. Volframprojektet Lomtjärnen söder om Söderhamn har nyligen fått internationell uppmärksamhet.

Ladda ner presentation från extra bolagsstämman den 19 mars 2010.

Publicerad i Nyhetsarkiv