Botnia Exploration: Uppdatering Dragon Mining avtal

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Dragon Mining har samtidigt informerat Botnia Exploration att Dragon Mining avser att fortsätta in i den avslutande förvärvsfasen där Dragon Mining har rätt att förvärva ytterligare 20 % av undersökningstillståndet efter utförda prospekteringsinsatser till ett värde av SEK 3 miljoner före 27 oktober 2015.

Området Harpsund ligger i direkt anslutning till Dragon Minings undersökningstillstånd för Svartliden och ligger 4 kilometer nordost om deras befintliga guldgruva och anrikningsverk i Svartliden. De två undersökningstillstånden i området, Harpsund nr 1 och Brokojan nr 2, täcker en yta av 4,423 hektar och består av geologiska kännetecken liknande de som finns i Svartliden guldgruva.

Analyser från undersökningsborrningar har resulterat i flera uppmuntrande resultat inkluderat de tidigare redovisade resultaten 2.0 m @ 14.03 g/t guld, 2.0 m @ 8.90 g/t guld och 1,0 m @ 12,05 g/t guld.

Botnia Exploration ingick detta Harpsund Farm-In och Joint Venture avtal i oktober 2010 med Dragon Mining Ltd. med möjlighet för Dragon att förvärva upp till 80 % av tillstånden i Harpsund området efter utförda prospekteringsinsatser av SEK 7.5 miljoner över 5 år.

”Samarbetet med Dragon Mining är ett viktigt led i Botnia Explorations verksamhet. Utvecklingen i Harpsund har varit mycket positiv och följer de planer och målsättningar som sattes vid tecknandet av avtalet. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com

The information in this report that relates to Exploration Results, Mineral Resources or Ore Reserves is based on information compiled by Mr Neale Edwards BSc (Hons), a Member of the Australian Institute of Geoscientists, who is a full time employee of the company and has sufficient experience which is relevant to the style of mineralization and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 Edition of the Australasian Code of Reporting for Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Mr Neale Edwards consents to the inclusion in the report of the matters based on his information in the form and context in which it appears.

Publicerad i Nyhetsarkiv