Botnia genomför nytt intensivt prospekteringsprogram under 2016

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration står i startgropen för en ny och spännande prospekteringsinsats i Vindelgranseleområdet. Prospekteringen är ett led i bolagets strategi att utveckla Vindelgranseleområdet till ett framtida gruvområde med koncentration till småskalig underjordsbrytning av framförallt guldmineraliseringar. Med småskalig underjordsbrytning reduceras påverkan och avtryck på miljön och rennäringen.

Bolaget fann under 2015 nya intressanta mineraliseringar av silver, zink och bly med halter som indikerar stor potential. Dessa nya fynd tillsammans med tidigare intressanta fynd av guld har gjort att företaget under de kommande veckorna inleder ett program för omfattande kärnborrning, markgeofysik och bottenmoränprovtagning.

Målet med prospekteringen är att utveckla en eller flera fyndigheter så ytterligare bearbetningskoncessioner kan sökas utöver den befintliga ansökan för Fäbodtjärn som beräknas vara färdigbehandlad inom den närmaste tiden.

 – Borrprogrammet är ett resultat av vår framgångsrika prospektering under 2015. Vi kunde då visa goda halter av guld, silver, bly och zink i häll och nu tar vi nästa steg. Jag är speciellt glad och förväntansfull att vi återigen funnit en eller flera kvartsgångar med halter som ger oss förhoppningar om nya fyndigheter med ekonomisk potential. Skillnaden mot Fäbodtjärn och dess rika kvartsgång av guld är att de nya gångarna är både betydligt längre och har större mäktighet och tjocklek. Möjligtvis kan kvartsgångarna sträcka sig ännu längre österut i riktning mot Granlunda, en mineralförekomst av zink, koppar, bly och silver som bröts under första hälften av 1900-talet och som nu är nedlagd, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration Holding AB.

– Det är mycket glädjande att vi kan satsa i tider när gruvnäringen generellt brottas med problem, fortsätter Bengt Ljung.

Vinterns kärnborrning är koncentrerad till ett stråk ett fåtal kilometer söder om Botnias guldfyndighet i Fäbodtjärn och i anslutning till Middagsberget. Kärnborrningarna väster om Middagsberget i Jägarliden ska utvärdera de områden där provtagning av bottenmorän visat förhöjda halter av guld. Öster om Middagsberget kommer kärnborrningarna att fokusera på de nya kvartsgångar som upptäcktes 2015.

Guldhalter i skärningar från historiska borrningar i Middagsberget uppgår till 133 g/t Au över 1,5 m (RC hål från 1987; analys SGAB: SGU rapport Prap_87040) och 4,4 g/t Au över 9,1 m (kärnhål från 1985; analys SGAB: SGU rapport Prap_85049). Ingen resursberäkning är ännu gjord för Middagsberget på grund av mineraliseringens hittills svårtolkade geometri.

Vindelgranseleområdet ligger i Västerbotten längs den så kallade Guldlinjen och cirka 10-15 km från gruvområdet Kristineberg där zink har brutits sedan 1940-talet.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv