Bra fart på utlastningen!

22 augusti 2017 – Bra fart på utlastningen av sediment efter sprängningen. Fint styckefall blir utmärkt substitut för 16-64 makadam i botten efter sprängning och utlastning av kvartsskivan.

För att möjliggöra lastning sker denna med två stora masker på olika nivåer.

För att möjliggöra lastning sker denna med två stora masker på olika nivåer.