En nyhet från Botnia Exploration

Botnia Explorations planerade Private Placement introduceras inom kort genom Saxon & Partners

Private Placement

Nyligen har företaget Saxon & Partner fått uppdraget att inom kort hantera vår närliggande Private Placement. Mer information kommer att ges under de närmaste dagarna.

Private Placement

Den PP som nyligen gjorts och avslutades den 2 juli övertecknades med 10% och tillför bolaget 2,2 mkr kontant. Likviden kommer att användas för kompletterande diamantborrningar och annan geologisk undersökning. Detta kommer att ske på prioriterade projekt så som exempelvis Råneträsket vilket framgår av projekt beskrivningen.

Lidingö den 7 juli 2008

Styrelsen

Publicerad i Nyhetsarkiv