New issue of shares enables continued exploration

(In Swedish only) Som framgår under Pressmeddelanden har Botnia Explorations tidigare beslutade nyemission slutförts med ett bra resultat. Detta innebär att prospekteringsarbetena fortsätter enligt tidiager beslutade planer och omfattning.

Under v

Posted in News Archive