New issue of shares

För att finansiera Botnias fortsatta verksamhet har styrelsen i Botnia Exploration beslutat genomföra en riktad nyemission.

(In Swedish only)

Botnia Exploration

Posted in News Archive