Press release: Botnia Exploration is provided with 2.6 MSEK after new issue of shares

(In Swedish only) Botnia Exploration AB, har avslutat en nyemission av aktier genom vilken bolaget tillförs ca 2,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen skall huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt prospektering och utvärdering av utvalda prioriterade projekt, samt förberedelser inför marknadsnotering av bolagets aktie under hösten 2009.

Sammanlagt tecknades 102 aktier i emissionen varav 81 aktier genom kontant betalning och 21 aktier genom kvittning av fordran avseende borrtj

Posted in News Archive