Press release: Botnia Exploration’s new issue of shares oversubscribed

Botnia Exploration AB (publ) har nyligen avslutat en nyemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs ca 10,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 71.344.824 aktier, varav 9.170.245 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande 14,7 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 74.240.266 aktier utan stöd av företrädesrätt.

Nyemissionen

Posted in News Archive