Finansiell kalender

2019-02-22

Delårsrapport perioden januari – december 2018

2019-04-12

Årsredovisning 2018

2019-05-03

Bolagsstämma

2019-05-03

Delårsrapport perioden januari – mars 2019

2019-08-23

Delårsrapport perioden januari – juni 2019

2019-11-15

Delårsrapport perioden januari – september 2019

2020-02-21

Delårsrapport perioden januari – december 2019