Finansiell kalender

2021-04-23

Årsstämma 2021

2021-05-07

Delårsrapport perioden januari – mars 2021

2021-08-20

Delårsrapport perioden januari – juni 2021

2021-11-12

Delårsrapport perioden januari – september 2021

2022-02-18

Bokslutskommuniké 2021