Finansiell kalender

2022-02-18

Bokslutskommuniké 2021

2022-05-06

Delårsrapport perioden januari – mars 2022

2022-05-06

Årsstämma 2022

2022-08-19

Delårsrapport perioden januari – juni 2022

2022-11-11

Delårsrapport perioden januari – september 2022

2023-02-17

Bokslutskommuniké 2022