Finansiell kalender

2024-02-16

Bokslutskommuniké 2023

2024-05-03

Delårsrapport perioden januari – mars 2024

2023-05-03

Årsstämma 2024

2024-08-23

Delårsrapport perioden januari – juni 2024

2024-11-08

Delårsrapport perioden januari – september 2024

2025-02-21

Bokslutskommuniké 2024