Finansiell kalender

2023-02-17

Bokslutskommuniké 2022

2023-04-28

Delårsrapport perioden januari – mars 2023

2023-04-28

Årsstämma 2023

2023-08-18

Delårsrapport perioden januari – juni 2023

2023-11-10

Delårsrapport perioden januari – september 2023

2024-02-16

Bokslutskommuniké 2023