Finansiell kalender

2020-02-21

Bokslutskommuniké 2019

2020-04-24

Årsstämma 2020

2020-05-15

Delårsrapport perioden januari – mars 2020

2020-08-21

Delårsrapport perioden januari – juni 2020

2020-11-13

Delårsrapport perioden januari – september 2020

2021-02-19

Bokslutskommuniké 2020