Flaggningsmeddelande

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har under hösten genomfört två riktade emissioner, en med betalning genom kontanter samt en kvittningsemission med betalning genom kvittning av fordran. Deltagare i bägge dessa emissioner har varit Akilakonsulting AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Leverans av aktierna beräknas att ske i början på vecka 50 och Akilakonsulting AB kommer då att äga 9 525 667 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 10,29 procent av aktierna.

 

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv