Företaget

Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit prospekteringsverksamhet i erkänt mineralrika områden i framförallt Västerbotten. Genom ledningens och nyckelpersoners erfarenhet och sakkunskap selekteras de mest intressanta objekten ut för vidare undersökningar. Bolaget fokuserar för närvarande på två områden kring Vindelgransele, Vargbäcken och Fäbodtjärn. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige.

Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning.