Gårdagens planerade samrådsmöte med Länsstyrelsen uppskjutet till den 5 maj!

Då en viktiga deltagare i gårdagens möte meddelat förhinder att närvara beslöts att mötet framflyttas till nästa vecka den 5 maj. Det positiva med detta att då att också Torbjörn Grahn kan delta. Torbjörn bor i Vindelgransele och kan var en viktig lokal resurs i miljödiskussionerna.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv