Guldmalmen är rensad!

15 augusti 2017 – Klart för borrning och sprängning!