Pressmeddelande: Höga halter av silver, bly och zink funna i Vindelgransele-området

Botnia Exploration Holding AB har under våren fått tre nya undersökningstillstånd i Vindelgransele-området. Det stärker Botnia Explorations möjligheter att med framgång prospektera inte bara guld utan också zink, bly och silver. Höga halter av dessa metaller har påträffats i många block över ett stort område.

– Det här gör att Botnia Exploration nu har en portfölj av undersökningstillstånd som är mycket intressant – och det gäller inte bara guld utan också basmetaller och silver. Området är koncentrerat till Vindelgransele vilket också följer vårt mål som är att koncentrera och prioritera, säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB.

Botnia har hittat ett trettiotal mineraliserade block med halter upp till 12% bly, 7% zink och 500ppm silver. De nya blockfynden har införlivats i den växande databasen med både Botnias blockfynd och tidigare fynd i området. Blockfynden täcker en yta på cirka niohundra meter vinkelrätt över istransportriktningen.

Ingen borrning har gjorts för att bedöma storleken av mineraliseringen.

I och med att Botnia Explorations fått tre nya undersökningstillstånd som har beteckningarna Storforsen 6, Bjurbäcksliden 2 och Stormyran 3 har bolaget nu ett heltäckande undersöknings- och bearbetningstillstånd i Vindelgransele-området. Stormyran 3 förstärker hela området mellan Forsheden och Granselliden 3 vilket är ett huvudområde i Vindelgransele. Det innebär att prospekteringen kan bedrivas mer strategiskt och utan hänsyn till konkurrerande undersökningstillstånd i området.

Det område som nu täcks av Botnias undersökningstillstånd innehåller kända mineraliseringar av två huvudtyper. Den ena är guldförekomster av orogen typ t.ex. Fäbodtjärn och Vargbäcken med olika typer av värdbergarter. Den andra fyndigheten kan karaktäriseras som massiva sulfidmineraliseringar som innehåller främst basmetaller som zink, bly och koppar, men också lägre halter av guld och silver.

– Med det kompletterande undersökningstillståndet säkrar Botnia också en geologisk potential för basmetaller av den typ som finns i Skelleftefältet, säger Dr Pär Weihed, Professor i malmgeologi på LTU och styrelsemedlem i Botnia Exploration Holding AB.

Bolaget kan nu fokusera på att definiera förlängningar av kända guldmineraliseringar i området. Men man kan också inom ramen för prospekteringen på allvar börja definiera eventuella likheter mellan de massiva sulfidmineraliseringar som finns inom de nya undersökningstillstånden och de kända sulfidanlöpningar som finns i andra delar av Vindelgransele-området både i häll och i block. Botnia kan också utreda eventuella likheter med de kända massiva sulfidmalmer som finns österut i Kristinebergsområdet där Boliden bedriver gruvdrift sedan 1940-talet.

Vindelgranseleområdet. Botnia Exploration AB prospekteringstillstånd och bearbetningskoncession. Bly-, zink-, silver-förande block i rött. Bjurbäcksliden nr 2, Stormyran nr 3 och Storforsen nr 6 är nya tillstånd i Botnias portfölj.För ytterligare information kontakta:Bengt Ljung, VD – Botnia ExplorationTelefon: +46 705 431605E-post: info@botniaexploration.com

– Det här gör att Botnia Exploration nu har en portfölj av undersökningstillstånd som är mycket intressant – och det gäller inte bara guld utan också basmetaller och silver. Området är koncentrerat till Vindelgransele vilket också följer vårt mål som är att koncentrera och prioritera, säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB.

Botnia har hittat ett trettiotal mineraliserade block med halter upp till 12% bly, 7% zink och 500ppm silver. De nya blockfynden har införlivats i den växande databasen med både Botnias blockfynd och tidigare fynd i området. Blockfynden täcker en yta på cirka niohundra meter vinkelrätt över istransportriktningen.

Ingen borrning har gjorts för att bedöma storleken av mineraliseringen.

I och med att Botnia Explorations fått tre nya undersökningstillstånd som har beteckningarna Storforsen 6, Bjurbäcksliden 2 och Stormyran 3 har bolaget nu ett heltäckande undersöknings- och bearbetningstillstånd i Vindelgransele-området. Stormyran 3 förstärker hela området mellan Forsheden och Granselliden 3 vilket är ett huvudområde i Vindelgransele. Det innebär att prospekteringen kan bedrivas mer strategiskt och utan hänsyn till konkurrerande undersökningstillstånd i området.

Det område som nu täcks av Botnias undersökningstillstånd innehåller kända mineraliseringar av två huvudtyper. Den ena är guldförekomster av orogen typ t.ex. Fäbodtjärn och Vargbäcken med olika typer av värdbergarter. Den andra fyndigheten kan karaktäriseras som massiva sulfidmineraliseringar som innehåller främst basmetaller som zink, bly och koppar, men också lägre halter av guld och silver.

– Med det kompletterande undersökningstillståndet säkrar Botnia också en geologisk potential för basmetaller av den typ som finns i Skelleftefältet, säger Dr Pär Weihed, Professor i malmgeologi på LTU och styrelsemedlem i Botnia Exploration Holding AB.

Bolaget kan nu fokusera på att definiera förlängningar av kända guldmineraliseringar i området. Men man kan också inom ramen för prospekteringen på allvar börja definiera eventuella likheter mellan de massiva sulfidmineraliseringar som finns inom de nya undersökningstillstånden och de kända sulfidanlöpningar som finns i andra delar av Vindelgransele-området både i häll och i block. Botnia kan också utreda eventuella likheter med de kända massiva sulfidmalmer som finns österut i Kristinebergsområdet där Boliden bedriver gruvdrift sedan 1940-talet.

Se karta i bifogad fil

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv