Investor relations

Botnia Explorations aktie är fr.o.m. den 18 december 2017 upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats med fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktien handlas under kortnamnet BOTX.

Via menyvalen ovan nås finansiell information om bolaget och aktien. Där finns också möjlighet att ladda ner t ex rapporter, presentationer och prospekt.

Kontakt

För IR-frågor kontakta Thomas Söderqvist, VD +46 702 94 24 00, thomas.soderqvist@botniaexploration.com, eller Thomas Ljung, CFO + 46 708 55 01 50, thomas.ljung@botniaexploration.com