Icke regulatoriska pressmeddelanden

  • Markanvisning har vunnit laga kraft
   2023-03-13T08:33:41Z
   Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december har nu vunnit laga kraft. Tillträde till marken får därmed ske. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

 • Botnia Exploration beviljas markanvisning
  2022-12-14T12:10:16Z
  Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.
 • Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission
  2022-11-29T08:01:42Z
  Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.
 • Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank
  2022-11-28T12:21:12Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.
 • Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen
  2022-11-17T15:56:18Z
  Den 16 november medverkade t.f. VD Thomas Söderqvist och CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 2022. Där berättade de om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn samt den kommande företrädesemissionen.
 • Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022
  2022-11-15T19:22:43Z
  Botnia Exploration ser stora möjligheter till att öppna vår guldgruva Fäbodtjärn under 2023. Vi kommer nu att berätta mer om våra framtidsplaner och den kommande företrädesemissionen.
 • Förhandlingar med Dragon Mining framskrider
  2022-10-28T12:18:59Z
  Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.
 • Årsredovisning 2021
  2022-04-08T08:11:13Z
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 
 • Botnia Exploration: Presentation Stora Aktiedagen 2021
  2021-11-30T10:59:21Z
  Den 29 november medverkade VD Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn som blir Sveriges första nya gruva på 10 år!  
 • Botnia Exploration presenterar på Stora Aktiedagen 29 november
  2021-11-22T14:54:19Z
  I oktober 2021 vann Botnia Explorations miljötillstånd äntligen laga kraft! Därmed blir vår guldgruva den första nya gruvan i Sverige på närmare 10 år och vi kommer nu att berätta mer om arbetet för att ta gruvan i drift och våra framtidsplaner. 
 • Botnia Exploration AB tecknar avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB
  2021-10-29T13:12:23Z
  Botnia Exploration har undertecknat en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvöppning, öppnande av gruva och drivning av guldgruvan Fäbodtjärn.
 • Presentation Småbolagsdagarna
  2021-06-08T07:43:00Z
  Presentation Småbolagsdagarna
 • Småbolagsdagarna 2021
  2021-06-01T07:14:46Z
  Den 7 juni kl. 20:30- 21:00 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess planer på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. 
 • Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining
  2021-04-20T11:22:32Z
  I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • Presentation Stora Aktiedagen
  2020-12-08T09:33:03Z
  Presentation Stora Aktiedagen
 • Stora Aktiedagen 2020
  2020-12-01T07:55:21Z
  Den 2 december kl.16:30 - 17:00 på Stora Aktiedagen Stockholm kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess väg mot en svensk guldgruva .
 • Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen avslutad
  2020-11-05T15:28:36Z
  Huvudförhandlingen av bolagets miljötillståndsansökan i Mark- och miljödomstolen har nu avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 21 december 2020.   
 • Botnia Exploration tecknar Letter of Intent med Dragon Mining
  2020-09-04T08:13:28Z
  Botnia Exploration har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Dragon Mining (Sweden) AB. Parterna avser med denna avsiktsförklaring att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Pauträsk, Västerbotten.
 • Presentation Småbolagsdagarna
  2020-06-11T13:05:45Z
  Ni som missade livesändningen och VD Thomas Ljungs presentation av Botnia Exploration från Småbolagsdagarna den 10 juni har nu möjlighet att se den på internet. 
 • Småbolagsdagarna 2020
  2020-06-01T08:13:21Z
  Den 10 juni kl.13:15-13:45 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess framtidsplaner på Småbolagsdagarna 2020.
 • Datum för huvudförhandling
  2020-04-15T09:50:36Z
  Mark- och miljödomstolen har bett Botnia Exploration att reservera datumen 22-24 september 2020 för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Förslag till förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma senare.
 • Information med anledning av coronaviruset
  2020-04-11T08:55:46Z
  Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning rekommenderar Botnia Exploration Holding AB aktieägare att noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud och, förutsatt stämman så medger, följa förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams.
 • Årsredovisning 2019
  2020-04-03T06:29:24Z
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2019. 
 • VD intervju och presentation
  2020-03-20T10:46:24Z
  Den bolagsdag som skulle ha hållits den 12 mars hos Erik Penser Bank ställdes in på grund av risk för spridning av coronaviruset. Istället spelades presentationen in och en VD intervju genomfördes vilka härmed publiceras.
 • Yttrande inlämnat till Mark- och miljödomstolen
  2020-02-26T09:41:11Z
  Botnia Exploration har nu lämnat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen med bemötanden av uppkomna frågor gällande bolagets miljötillståndsansökan om gruvdrift av guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. I yttrandet hemställer Bolaget att målet omgående sätts ut till huvudförhandling då tvistefrågorna är begränsade.
 • Information gällande pågående arbete i Mark- och miljödomstolen
  2019-12-18T09:34:07Z
  Botnia Exploration har nu påbörjat arbetet med att bemöta de yttranden som har inkommit till Mark- och miljödomstolen där sista datum att inkomma med yttranden var den 6 december. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa att målet ska sättas ut till huvudförhandling.
 • Miljötillståndsansökan kungjord
  2019-09-12T13:31:01Z
  Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.
 • Botnia Exploration välkomnar Lars och Agne
  2019-05-10T07:58:00Z
  På årsstämman den 3 maj så valdes Lars Engström in som ny styrelseordförande och Agne Ahlenius valdes in som ny styrelseledamot för Botnia Exploration Holding AB. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och det ska bli oerhört värdefullt att ta del av deras erfarenhet på vår väg mot Sveriges nästa guldgruva.
 • Botnia Exploration offentliggör årsredovisningen för 2018
  2019-04-12T07:00:00Z
  Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2018. 
 • Botnia Exploration News
  2018-12-21T08:57:00Z
  Botnia Exploration är nu i slutet på sitt elfte år som prospekteringsbolag och den stora frågan är om jag nästa år kan säga att vi numera är ett gruvbolag? Tanken är kittlande...
 • Miljötillståndsansökan
  2018-10-23T10:19:43Z
  Nu kan ni som är intresserade av att läsa Botnia Explorations miljötillståndsansökan gå in på bolagets hemsida och läsa den i sin helhet. Länken till ansökan hittar ni här http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/miljotillstandsansokan/
 • Botnia Exploration News
  2018-09-27T13:28:35Z
  Nu när hösten närmar sig med stormsteg och snön väntar runt hörnet tänkte jag passa på att ge er en uppdatering om våra tankar om vår verksamhet framöver, samt en utförligare beskrivning av miljötillståndsprocessen så att ni får möjlighet att bilda er en uppfattning om vad vi har att se fram emot.
 • VD intervju
  2018-03-20T08:36:00Z
  VD intervju med Thomas Ljung
 • Botnia bolagspresentation
  2018-03-08T09:21:47Z
  Botnia Explorations presentation från Erik Pensers bolagsdag den 7 mars 2018.
 • Inbjudan bolagsdag hos Erik Penser
  2018-02-22T08:27:31Z
  Botnia Exploration kommer den 7 mars 2018 klockan 17.00 presentera bolaget  på Bolagsdagen som arrangeras av Erik Penser Bank. Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för 16 företag. Du väljer själv vilka fem av nedanstående bolag Du vill lyssna på under eftermiddagen. Efter presentationerna serveras middag.
 • VD HAR ORDET
  2017-12-21T14:35:34Z
  Ett intensivt 2017 närmar sig nu sitt slut och det är ett år som har varit väldigt framgångsrikt för Botnia Exploration då vi nu står väl rustade inför framtiden. Jag vill därför tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för er medverkan och utan er hade det aldrig blivit så framgångsrikt som det blev.  
 • Problem att visa kursdata på IR-sidan hos AktieTorget
  2017-11-20T12:34:46Z
  AktieTorget genomförde i fredags ett byte av handelssystem vilket lett till svårigheter att visa Botnias (och övriga bolags) kursdata på deras hemsida. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m.fl.  
 • Marknadsmeddelande 267/17 - Handeln i BotniaExploration Holding AB återupptas
  2017-10-24T14:31:51Z
  Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i Botnia Exploration Holding AB:s aktie BOTX imorgon den 25 oktober 2017, vid handelns öppning kl. 9:00. 
 • Vd har ordet
  2017-10-02T06:29:35Z
  Som nytillträdd vd för Botnia Exploration är jag stolt och entusiastisk över att få denna möjlighet att leda bolagets utveckling in i framtiden och vill ta tillfället i akt att presentera mig lite kort. Det är extra känslosamt och inspirerande att få denna möjlighet då jag är den tredje generationen i min familj som arbetar med prospektering. Min morfar hade ett borrföretag i Bergslagen när jag var liten och var den som ledde in Bengt Ljung i gruvindustrin när han träffade min mamma. Tyvärr gick min mamma hastigt bort i somras så hon hann aldrig få läsa detta, men det motiverar mig att både min morfar och mamma nog ler lite extra när vi lyckas med vår uppgift att öppna en guldgruva. 
 • Guldfeber – Sveriges Radio P4 rapporterar på plats!
  2017-07-27T11:43:11Z
  Just nu pågår provbrytning i Vindelgransele med förhoppning att en ny guldgruva kan öppna redan nästa år.
 • Handlingar till företrädesemission
  2017-05-19T08:47:57Z
  Handlingar till företrädesemission 2017 hittar ni via länken http://www.botniaexploration.com/emission-2017/
 • Valberedning
  2017-03-09T15:11:22Z
 • Thomas Ljung på Botnia talar på gruv- och mineralkonferens
  2017-01-25T11:57:42Z
  Den 30-31 januari anordnas den sjunde upplagan av konferensen ”Framtidens Gruv- och Mineralindustri” på Grand Hôtel i Stockholm. På plats finns en rad experter, politiker och branschföretag. En av talarna den 30 januari är Thomas Ljung som är CFO på Botnia Exploration.
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.