Icke regulatoriska pressmeddelanden

   • Sveriges första nya gruva på mer än 10 år
    2024-04-10T12:25:09Z
    Idag har vi därmed gläden att informera att ortdrivning mot malmen i Fäbodtjärn startar den 2:a Maj och att vi i samband med detta har nöjet att bjuda in närboende, aktieägare, media och andra intressenter till en besöksdag där vi kan fira att Sverige får sin första nya gruva i drift på över 10 år.

  • Botnia Exploration: VD presentation Stora Aktiedagarna 2024
   2024-03-11T09:13:12Z
   Den 6 mars medverkade tidgare VD Thomas Söderqvist på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagarna. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldgruvan Fäbodtjärn. En guldgruva med höga halter guld och en fortsatt spännande framtid.  

  • Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn
   2023-07-14T14:39:21Z
   Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har gått in i en mer intensiv fas. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

  • Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023
   2023-06-15T20:17:28Z
   Den 14 juni medverkade CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Småbolagsdagen. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldgruvan Fäbodtjärn. En guldgruva med höga halter guld och en fortsatt spännande framtid.  

  • Mark- och miljödomstolen har godkänt ställd säkerhet
   2023-06-15T09:37:53Z
   Mark- och miljödomstolen har godkänt den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Markberedningsarbeten i guldgruvan Fäbodtjärn kommer därmed påbörjas inom kort. 

  • Presentation och podd Botnia Exploration
   2023-06-05T08:32:15Z
   Torsdagen den 25 maj deltog Botnia Exploration på Erik Penser Banks event, Penser Market. Bolagets VD, Thomas Söderqvist, höll både en presentation samt deltog i en livepodd.

  • Årsredovisning 2022
   2023-03-31T10:50:27Z
   Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2022. 

  • Ianspråktagande av miljötillstånd
   2023-03-24T11:21:57Z
   Botnia Exploration har informerat Länsstyrelsen i Västerbotten om att bolaget avser, för den del som rör Fäbodtjärn, att ta miljötillståndet i anspråk den 27 mars 2023.  

  • Markanvisning har vunnit laga kraft
   2023-03-13T08:33:41Z
   Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december har nu vunnit laga kraft. Tillträde till marken får därmed ske. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

  • Botnia Exploration beviljas markanvisning
   2022-12-14T12:10:16Z
   Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.

  • Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission
   2022-11-29T08:01:42Z
   Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.

  • Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank
   2022-11-28T12:21:12Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.

  • Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen
   2022-11-17T15:56:18Z
   Den 16 november medverkade t.f. VD Thomas Söderqvist och CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 2022. Där berättade de om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn samt den kommande företrädesemissionen.

  • Förhandlingar med Dragon Mining framskrider
   2022-10-28T12:18:59Z
   Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

  • Årsredovisning 2021
   2022-04-08T08:11:13Z
   Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 

  • Botnia Exploration: Presentation Stora Aktiedagen 2021
   2021-11-30T10:59:21Z
   Den 29 november medverkade VD Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn som blir Sveriges första nya gruva på 10 år!  

  • Botnia Exploration presenterar på Stora Aktiedagen 29 november
   2021-11-22T14:54:19Z
   I oktober 2021 vann Botnia Explorations miljötillstånd äntligen laga kraft! Därmed blir vår guldgruva den första nya gruvan i Sverige på närmare 10 år och vi kommer nu att berätta mer om arbetet för att ta gruvan i drift och våra framtidsplaner. 

  • Småbolagsdagarna 2021
   2021-06-01T07:14:46Z
   Den 7 juni kl. 20:30- 21:00 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess planer på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. 

  • Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining
   2021-04-20T11:22:32Z
   I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.

  • Stora Aktiedagen 2020
   2020-12-01T07:55:21Z
   Den 2 december kl.16:30 - 17:00 på Stora Aktiedagen Stockholm kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess väg mot en svensk guldgruva .

  • Botnia Exploration tecknar Letter of Intent med Dragon Mining
   2020-09-04T08:13:28Z
   Botnia Exploration har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Dragon Mining (Sweden) AB. Parterna avser med denna avsiktsförklaring att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Pauträsk, Västerbotten.

  • Presentation Småbolagsdagarna
   2020-06-11T13:05:45Z
   Ni som missade livesändningen och VD Thomas Ljungs presentation av Botnia Exploration från Småbolagsdagarna den 10 juni har nu möjlighet att se den på internet. 

  • Småbolagsdagarna 2020
   2020-06-01T08:13:21Z
   Den 10 juni kl.13:15-13:45 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess framtidsplaner på Småbolagsdagarna 2020.

  • Datum för huvudförhandling
   2020-04-15T09:50:36Z
   Mark- och miljödomstolen har bett Botnia Exploration att reservera datumen 22-24 september 2020 för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Förslag till förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma senare.

  • Information med anledning av coronaviruset
   2020-04-11T08:55:46Z
   Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning rekommenderar Botnia Exploration Holding AB aktieägare att noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud och, förutsatt stämman så medger, följa förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams.

  • Årsredovisning 2019
   2020-04-03T06:29:24Z
   Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2019. 

  • VD intervju och presentation
   2020-03-20T10:46:24Z
   Den bolagsdag som skulle ha hållits den 12 mars hos Erik Penser Bank ställdes in på grund av risk för spridning av coronaviruset. Istället spelades presentationen in och en VD intervju genomfördes vilka härmed publiceras.

  • Yttrande inlämnat till Mark- och miljödomstolen
   2020-02-26T09:41:11Z
   Botnia Exploration har nu lämnat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen med bemötanden av uppkomna frågor gällande bolagets miljötillståndsansökan om gruvdrift av guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. I yttrandet hemställer Bolaget att målet omgående sätts ut till huvudförhandling då tvistefrågorna är begränsade.

  • Information gällande pågående arbete i Mark- och miljödomstolen
   2019-12-18T09:34:07Z
   Botnia Exploration har nu påbörjat arbetet med att bemöta de yttranden som har inkommit till Mark- och miljödomstolen där sista datum att inkomma med yttranden var den 6 december. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa att målet ska sättas ut till huvudförhandling.

  • Miljötillståndsansökan kungjord
   2019-09-12T13:31:01Z
   Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.

  • Botnia Exploration välkomnar Lars och Agne
   2019-05-10T07:58:00Z
   På årsstämman den 3 maj så valdes Lars Engström in som ny styrelseordförande och Agne Ahlenius valdes in som ny styrelseledamot för Botnia Exploration Holding AB. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och det ska bli oerhört värdefullt att ta del av deras erfarenhet på vår väg mot Sveriges nästa guldgruva.

  • Botnia Exploration News
   2018-12-21T08:57:00Z
   Botnia Exploration är nu i slutet på sitt elfte år som prospekteringsbolag och den stora frågan är om jag nästa år kan säga att vi numera är ett gruvbolag? Tanken är kittlande...

  • Miljötillståndsansökan
   2018-10-23T10:19:43Z
   Nu kan ni som är intresserade av att läsa Botnia Explorations miljötillståndsansökan gå in på bolagets hemsida och läsa den i sin helhet. Länken till ansökan hittar ni här http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/miljotillstandsansokan/

  • Botnia Exploration News
   2018-09-27T13:28:35Z
   Nu när hösten närmar sig med stormsteg och snön väntar runt hörnet tänkte jag passa på att ge er en uppdatering om våra tankar om vår verksamhet framöver, samt en utförligare beskrivning av miljötillståndsprocessen så att ni får möjlighet att bilda er en uppfattning om vad vi har att se fram emot.

  • VD intervju
   2018-03-20T08:36:00Z
   VD intervju med Thomas Ljung

  • Inbjudan bolagsdag hos Erik Penser
   2018-02-22T08:27:31Z
   Botnia Exploration kommer den 7 mars 2018 klockan 17.00 presentera bolaget  på Bolagsdagen som arrangeras av Erik Penser Bank. Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för 16 företag. Du väljer själv vilka fem av nedanstående bolag Du vill lyssna på under eftermiddagen. Efter presentationerna serveras middag.

  • VD HAR ORDET
   2017-12-21T14:35:34Z
   Ett intensivt 2017 närmar sig nu sitt slut och det är ett år som har varit väldigt framgångsrikt för Botnia Exploration då vi nu står väl rustade inför framtiden. Jag vill därför tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för er medverkan och utan er hade det aldrig blivit så framgångsrikt som det blev.  

  • Problem att visa kursdata på IR-sidan hos AktieTorget
   2017-11-20T12:34:46Z
   AktieTorget genomförde i fredags ett byte av handelssystem vilket lett till svårigheter att visa Botnias (och övriga bolags) kursdata på deras hemsida. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m.fl.  

  • Vd har ordet
   2017-10-02T06:29:35Z
   Som nytillträdd vd för Botnia Exploration är jag stolt och entusiastisk över att få denna möjlighet att leda bolagets utveckling in i framtiden och vill ta tillfället i akt att presentera mig lite kort. Det är extra känslosamt och inspirerande att få denna möjlighet då jag är den tredje generationen i min familj som arbetar med prospektering. Min morfar hade ett borrföretag i Bergslagen när jag var liten och var den som ledde in Bengt Ljung i gruvindustrin när han träffade min mamma. Tyvärr gick min mamma hastigt bort i somras så hon hann aldrig få läsa detta, men det motiverar mig att både min morfar och mamma nog ler lite extra när vi lyckas med vår uppgift att öppna en guldgruva. 

  Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.