Karlskoga Tidning skriver om Botnia Exploration

Ett prospekteringsbolag har förhoppningar om att hitta sällsynta jordartsmetaller i Sveafallen i Degerfors. Efter påsk planerar man att göra provtagningar i området som därefter ska analyseras för att se om halterna av de värdefulla ämnena är tillräcklig.

Läs hela artikeln om Botnia Exploration i Karlskoga Tidning.

Publicerad i Nyhetsarkiv