Lägesrapport

13 september 2017

Det stora Bonanza blocket måste borras och sprängas kunde inte helt delas med hydralhammaren.

Laddning och sprängning kl 10:01. Bra salva kanske lite väl laddat i botten, mycket fint material.

Utlastning av salvan gick mycket bra. 70 dumpers á 18 ton, ca 1300 ton till kl 18:00.

Svårigheter att skilja ut sediment från kvartsen tack vare stor andel fint material.

För att undvika översvämning kommer vattnet att pumpas över vallen och ledas ut i sankmarken som går parallellt med Kvarnbäcken ned till trumman under stora vägen. Pumpning skall ske nattetid och startas imorgon kväll.