Länsstyrelsen lämnar tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn

(AktieTorget: BOTX) Botnia Exploration Holding AB har av Länsstyrelsen erhållit godkännande av den ansökan till provbrytning som lämnades in i slutet av 2014. Tillståndet gäller till och med den 1 september 2023. Tillståndet innefattar brytning av sammanlagt 25 000 ton guldmineralisering och gråberg. Beslutet som är offentligt har ärendebeteckning 551-9701-2014 hos Länsstyrelsen i Västerbotten.

– Provbrytningen är det sista och mycket viktiga steget i prospekteringen av guldmineraliseringen Fäbodtjärn i Västerbotten. Planeringen och förberedelserna för sommarens guldbrytning är i full gång och vi tror att detta är startskottet för en framgångsrik långsiktig utveckling i västra och södra delen av det mineralrika Vindelgranseleområdet, säger Bengt Ljung, VD i Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv