Länsstyrelsen tillstyrker att bearbetningskoncession lämnas

(AktieTorget: BOTX). Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker efter samråd enligt 8 kap. § 1 minerallagen att bearbetningskoncession lämnas för Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Bergsstaten kommer nu att ta fram underlag för ett beslut om bearbetningskoncession.

Fyndigheten i Fäbodtjärn bedöms ha mycket höga guldhalter och ligger i Vindelgranseleområdet där Botnia också har andra undersökningstillstånd. Fäbodtjärn tillsammans med Vargbäcken ingår i det projekt där Botnia Exploration avser att under hösten ansöka om miljödom för småskalig guldbrytning.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv