Meddelar nytt antal aktier

Under maj genomförde Botnia Exploration Holding AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är fredagen den 6 juli 2012.

22 222 222 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 13 juli 2012. Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i Botnia att uppgå till 49 206 093 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 7 380 913,95 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv