Bolagsstämmor


Handlingar till bolagsstämma 2019

Koncernårsredovisning 2018 Kallelse årsstämma 2019-05-03 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding AB 2019 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2019

Handlingar till bolagsstämma 2018

Kallelse årsstämma 20180420 Koncernårsredovisning 2017 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2018 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding AB 2018

Handlingar till extra bolagsstämma 11 oktober 2017

Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2017 Kallelse Extra bolagsstämma Botnia Exploration Holding AB 171011 Styrelsens sammanläggningsförslag

Handlingar till Årsstämma 5 maj 2017

Kallelse årsstämma 20170505 Botnia Exploration Holding AB – Koncernårsredovisning 2016 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2017 Valberedningens förslag

Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade…

Handlingar till Årsstämma 4 maj 2016

Kallelse årsstämma 20160504 Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015 Fullmaktsformulär 2016

Handlingar till Årsstämma 13 maj 2015

Kallelse årsstämma 2015 Fullmaktsformulär Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2014

Årsstämma 24 maj 2013

Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2012 Bilaga 3- Förslag till arvode och val av styrelse och revisor Bilaga 4 – Justerad bolagsordning årsstämma 130524 Bilaga 5 – Beslut om bemyndigande Fullmaktsformulär

Årsstämma 24 april 2012

Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration koncernårsredovisning 2011 Styrelsens kompletta förslag till beslut på Botnia Exploration Holding AB (publ) årsstämma 24 april 2012 Fullmakt

Årsstämma 30 mars 2011

Kallelse till årsstämma 30 mars 2011 i Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration koncernårsredovisning 2010 Styrelsens kompletta förslag till beslut på Botnia Exploration Holding AB (publ) årsstämma 30 mars 2011