Pressmeddelande: Bedömning mineraltillgång Fäbodtjärn

Bolaget kan efter genomfört kärnborrningsprogram omfattande 30 hål på totalt 5 585 m presentera en bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7.1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som Antagen mineraltillgång.

 

Guldmineraliseringen i Fäbodtjärn uppträder i en nära nord-syd strykande kontinuerlig kvartsgång vars bredd varierar mellan 0.5 och 3m, gången stupar cirka 55 grader mot väst. Gången har spårats cirka 160m i strykningsriktningen och kan följas cirka 300m mot djupet. Kvartsgången ligger intill kontakten mellan en diorit och metasediment. Guldet uppträder huvudsakligen som fritt guld, preliminära anrikningstester visar att stora delar av guldet går att utvinna gravimetriskt.
Samtliga analyser är utförda av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med Fire Assay, metod Au-AA26, som i vissa fall kompletterats med Au-GRA22.
En blockmodell som följer kvartsgången har skapats med 16*16*2m stora block, sub-block ner till ¼ sidlängd har använts för att bättre passa gångens geometri. Halten i blocken har beräknats med Inverse Distance, med exponenten 5 för att bevara lokala variationer. Kompositeringen är gjord i 0.5 m:s sektioner och en top-cut på 20.00 g/t Au har använts. Cut-off för modelleringen har varit 0.0 g/t Au, det vill säga att icke mineraliserade inneslutningar har tillåtits späda mineraliseringen. Densiteten har antagits till 2.67 ton/m3.
En preliminär brytningsplan som upprättats av Botnia visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt.
Bedömningen av mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP), i samarbete med Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Guldmineraliseringen i Fäbodtjärn uppträder i en nära nord-syd strykande kontinuerlig kvartsgång vars bredd varierar mellan 0.5 och 3m, gången stupar cirka 55 grader mot väst. Gången har spårats cirka 160m i strykningsriktningen och kan följas cirka 300m mot djupet. Kvartsgången ligger intill kontakten mellan en diorit och metasediment. Guldet uppträder huvudsakligen som fritt guld, preliminära anrikningstester visar att stora delar av guldet går att utvinna gravimetriskt.

Samtliga analyser är utförda av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med Fire Assay, metod Au-AA26, som i vissa fall kompletterats med Au-GRA22.

En blockmodell som följer kvartsgången har skapats med 16*16*2m stora block, sub-block ner till ¼ sidlängd har använts för att bättre passa gångens geometri. Halten i blocken har beräknats med Inverse Distance, med exponenten 5 för att bevara lokala variationer. Kompositeringen är gjord i 0.5 m:s sektioner och en top-cut på 20.00 g/t Au har använts. Cut-off för modelleringen har varit 0.0 g/t Au, det vill säga att icke mineraliserade inneslutningar har tillåtits späda mineraliseringen. Densiteten har antagits till 2.67 ton/m3.

En preliminär brytningsplan som upprättats av Botnia visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt.

Bedömningen av mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP), i samarbete med Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
E-post: info@botniaexploration.com

Telefon: +46 705 431605

 

Publicerad i Nyhetsarkiv