Pressmeddelande: Botnia Exploration – Förslag på styrelse senareläggs

Förslag på styrelse kommer att presenteras på årsstämman som hålls den 30 mars 2011.

I den kallelse till årsstämma som Botnia publicerade 1 mars 2011 angavs att förslag på styrelse skulle meddelas senast två veckor innan årsstämman. Arbetet med förslag på kompletteringar till styrelsen fortskrider och kommer att presenteras senast på årsstämman som hålls den 30 mars 2011.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv