Pressmeddelande: Botnia Exploration Holding AB ansluts till AktieTorget

Prospekteringsbolaget Botnia Exploration Holding AB genomför en nyemission om 10 Mkr i samband med listning på Aktietorget.

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Botnia grundades i början av 2007 och har idag undersökningstillstånd på ett 30-tal intressanta och noggrant utvalda områden. Bakgrunden till Botnia Explorations snabba etablering är bolagets erfarna geologer och blockletare, som lyckats identifiera landområden med stor potential, som ännu ej har upptagits av konkurrenter.

För att fortsätta prospektering av nuvarande undersökningstillstånd har styrelsen i Botnia Exploration beslutat om en nyemission om 10 Mkr i samband listning av bolagets aktie på Aktietorget. Nyemissionen är garanterad till 8,0 Mkr, motsvarande cirka 80 % av emissionen.

Från den 30 oktober går det att teckna aktier i den förestående nyemissionen i Botnia Exploration. Memorandum, anmälningssedel och annan information finns från och med 23 oktober publicerat på Botnia Explorations webbplats www.botniaexploration.com samt Aktietorgets webbplats (www.aktietorget.se). Sista teckningsdag är den 13 november.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com.

Jonas Dahllöf, Styrelseordförande, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 148 58 00 eller e-post: jonas@sfanytime.com.

Ladda hem pressmeddelandet som PDF.

Publicerad i Nyhetsarkiv