Pressmeddelande: Botnia Exploration inleder samarbete med Dragon Mining

Guldlinjen uppvisar betydande guldförekomster

(Aktietorget: BOTX): Botnia Exploration AB meddelar att företaget har slutit ett avtal med det australiensiska företaget Dragon Mining Limited, avseende undersöknings¬tillståndet Harpsund i norra Sverige.

Undersökningstillståndet Harpsund, som till 100 % ägs av Botnia, är beläget 4 kilometer nordost om Svartlidengruvan. Tillståndet täcker en total areal om 2 686 hektar och innefattar möjliga geologiska enheter som kan förknippas med den så kallade ”Guldlinjen” i Västerbotten.

Historiska ytgeologiska provtagningar i Harpsundsområdet har definierat två zoner med guld¬anomali-, arsenik-, vismut-, tellur-, koppar-, volfram- och zinkvärden. Geologisk kartering över området har angivit ett stort område med hydrotermiska förändringar. En guldförande blocksvans söder om tillståndsområdet har också tidigare identifierats, där blockanalyser har givit resultat som sträcker sig upp till 50 g/t guld.

Även om vissa prospekteringsaktiviteter har utförts tidigare, menar både Botnia och Dragon att Harpsunds¬området ännu bara är i ett tidigt skede av systematisk utvärdering. Företagens geologer anser att området är väldigt lovande och att det finns potential för högvärdiga guldfyndigheter, liknande dem som förekommer i Svartliden.

Enligt avtalet har Dragon exklusiv rätt till Harpsundstillståndet under 12 månader. Under denna period kommer Dragon att investera minst 1,5 miljoner kronor i fortsatt prospektering.

Dragon kan välja att investera ytterligare 3,0 miljoner kronor inom 3 år från avtalets tecknande, för att därmed förvärva en andel om 60 % av undersökningstillståndet Harpsund. Vid förvärv av 60 % av tillståndet, kan Dragon välja att förvärva ytterligare 20 % genom att investera ytterligare 3,0 miljoner kronor inom 5 år från avtalets tecknande.

Dragon kommer att leda alla prospekteringsaktiviteter under den exklusiva fasen samt under förvärvs¬faserna. Dragon har möjlighet att avbryta processen efter att de första 1,5 miljoner kronorna har investerats.

Prospektering i Harpsund kommer att påbörjas omedelbart. Program för blockletning kommer att inledas innan vinterns snöfall börjar. Datainsamling och granskning av data kommer att genomföras innan geokemisk, geofysisk och rekognosceringsborrning påbörjas.

”Samarbetsavtalet kan ses som ett viktigt led i den strategi som Botnia har beslutat om. Harpsund ligger mycket strategiskt till för Dragon och kan förhoppningsvis på sikt öka Dragons och Botnias malmbas och fortsatt drift av Svartlidengruvan. Vi ser det som mycket positivt att på det här sättet påbörja ett samarbete med våra kollegor och grannar i Västerbottenområdet”, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB.

“I am pleased that we have established a relationship with fellow Swedish explorer Botnia Exploration and secured the right to earn an interest in the Harpsund Exploration Permit. This Permit adjoins our existing holding that surrounds the Svartliden Gold Mine and will form an intrinsic part of our forward exploration strategy as we look to increase our gold resource inventory and continue to extend the life of the Svartliden operation”, säger Peter Cordin, styrelseordförande för Dragon Mining Limited

Information i denna rapport som rör Prospekteringsresultat, Mineraltillgångar eller Malmreserver är baserade på information sammanställd av Mr Neale Edwards BSc (Hons), medlem i Australian Institute of Geoscientists, som är heltidsanställd av Dragon Mining och som har tillräcklig erfarenhet relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som beaktas och för den aktivitet som han företagit sig för att kvalificera sig som en Kompetent Person enligt definitionen i 2004 års utgåva av Australasian Code of Reporting for Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Mr Neale Edwards samtycker till att uppgifter som baseras på hans information inkluderas i rapporten i den form och det sammanhang i vilka de förekommer.

För ytterligare information kontakta: Bengt Ljung, VD Botnia Exploration, Tel: +46 8 636 25 15, info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv